Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.

 
 
"Wat is er al veel gedaan voor de kinderen" "Wat is er al veel gedaan voor de kinderen"
Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone
In 2018 is in onze kerken een prachtig bedrag ingezameld. Veel meer dan in eerste instantie gehoopt. Daardoor is er veel goed werk mogelijk in Mattru. Benieuwd naar het eindbedrag en de werkzaamheden? Klik op 'lees meer'.
lees meer »
 
Zomerdienst: Collecte Werelddiaconaat 11 augustus 2019 Zomerdienst: Collecte Werelddiaconaat 11 augustus 2019

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.
 
Zomerdienst: 18 augustus, collecte voor Stichting Kushe Foundation Zomerdienst: 18 augustus, collecte voor Stichting Kushe Foundation

ZWO Project, Ziekenhuis in Mattru Sierra Leone, via de Stichting Kushe Foundation.

Ons collectedoel voor dit jaar is de aanschaf van een motor voor Sylvanus, de sociaal werker in Mattru. Met de aanschaf van een motor kan hij meer kinderen met een beperking thuis ondersteunen.
Mochten we meer geld bij elkaar krijgen gaat dat naar de Psychosociale Unit van het ziekenhuis in Mattru, waar het afgelopen jaar mede met onze steun ongeveer 100 meisjes behandeld werden die slachtoffer waren van misbruik en geweld.
Zie ook ons bericht elders op de website.
 
 

 
lees meer »