Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.

 
 
"Wat is er al veel gedaan voor de kinderen" "Wat is er al veel gedaan voor de kinderen"
Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone
In 2018 is in onze kerken een prachtig bedrag ingezameld. Veel meer dan in eerste instantie gehoopt. Daardoor is er veel goed werk mogelijk in Mattru. Benieuwd naar het eindbedrag en de werkzaamheden? Klik op 'lees meer'.
lees meer »
 
15 september COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)  15 september COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING) 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten 
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen ze echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. Ze ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.


 
 
22 september COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL 22 september COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechten documenten. Het symbool van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto 'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.' Met afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen, en een totaal van meer dan zeven miljoen leden en ondersteuners, is het 's werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Het werkterrein van de vereniging is breder geworden, maar in de jaarrapporten zijn gevangenschap, marteling en executie de belangrijkste onderwerpen gebleven. Amnesty International krijgt haar inkomsten vooral uit individuele donaties. Vandaar dat wij deze collecte bij u aanbevelen.
 
29 september COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) 29 september COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)
Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag vóór Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.
 
“HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru” “HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru”
Op de startzondag 29 september 2019 maken we een begin met de nieuwe actie: “HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru” We hopen hiermee voldoende in te zamelen om het werk van de psychosociale afdeling en het werk voor de kinderen met een beperking dit jaar weer te ondersteunen. Het geld voor de motorbike is inmiddels bijna bij elkaar gespaard. Het werk voor de kinderen gaat heel goed. Er is een officiële stichting opgericht, die nu goed draait.

Een paar verhalen, die Heleen Yoder met ons wil delen: 
De jongen op de foto is Ansumana. Sylvanus (de sociaal werker) gaat elke week bij hem op bezoek. We hebben ontdekt dat hij leuk kan schilderen.
Met een speciale sippy-cup kan hij nu ook zelf drinken. Hij is vaak alleen thuis omdat zijn beide ouders moeten werken en is dan zó blij als Sylvanus langskomt. 

Toen Sylvanus onlangs op bezoek was bij Swaray, een jongetje met autisme, vroegen mensen of hij niet bang was zelf een kind met een beperking te krijgen, omdat hij zich aan liet raken door Swaray. Dit gaf hem een kans om uit te leggen dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. We zien regelmatig dat onze bezoeken aan de kinderen bijdragen aan een verandering in de mensen om hen heen.