Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone


In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.

Doelen 2019
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project daar in Sierra Leone via de Stichting Kushe Foundation steunen. Streefdoelen en -bedragen:

  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een motor en een helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
Kushe betekent 'Bedankt!'.
 

 
"Wat is er al veel gedaan voor de kinderen" "Wat is er al veel gedaan voor de kinderen"

Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone


In 2018 is in onze kerken een prachtig bedrag ingezameld. Veel meer dan in eerste instantie gehoopt. Daardoor is er veel goed werk mogelijk in Mattru. Benieuwd naar het eindbedrag en de werkzaamheden? Klik op 'lees meer'.

lees meer »
 
40dagentijd 2019: 6 maart - 20 april: Een nieuw begin 40dagentijd 2019: 6 maart - 20 april: Een nieuw begin


In de 40tigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moeten werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee?

 
Zondag 24 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel) Zondag 24 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)


Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!
 

 
Zondag 7 april Collecte Kerk in Actie Zondag 7 april Collecte Kerk in Actie


Rwanda 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie tegenwoordig ondersteuning aan kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Zo maakt Mwana Ukundwa een nieuw begin voor hen mogelijk!
 

 
Zondag 14 april  Collecte Noodhulp Venezuela Zondag 14 april  Collecte Noodhulp Venezuela


Hulp via het Rode Kruis
Hoe wanhopig ben je als je dagenlang gaat lopen, terwijl je amper eten en drinken hebt en met je kinderen langs de kant van de weg moet slapen? 3,4 miljoen mensen uit Venezuela zijn zo wanhopig. Zij zijn op de vlucht naar landen als Colombia, Brazilië, Peru en Ecuador. Maar of het leven daar veel beter is? Armoede. Onrust. Ook de omringende landen kampen ermee. Aruba, Bonaire en Curaçao liggen dichtbij Venezuela en daarom vluchten Venezolanen ook hier naartoe. De meesten van hen wagen de oversteek met bootjes. Vaak kloppen ze aan bij de Rode Kruis-afdelingen voor hulp. Ze leven voortdurend in angst en onzekerheid. Hoe komen ze aan eten, aan kleren, aan medicijnen? De toestroom aan vluchtelingen vormt een stevige uitdaging voor de eilanden. Hoeveel Venezolanen er daadwerkelijk op de ABC-eilanden verblijven, is niet helemaal duidelijk. Volgens schattingen leven er zo’n 16.000 op Aruba en ongeveer 26.000 op Curaçao. Nog altijd komen er dagelijks mensen aan op eilanden. Ze leven vaak onder de radar. Ze moeten maar zien hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Daardoor is er een groot risico op uitbuiting en mensenhandel, waaronder gedwongen prostitutie.Help de mensen uit Venezuela.
 

 
Zondag 21 april  Paascollecte Kerk in Actie Zondag 21 april  Paascollecte Kerk in Actie


Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.