Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s: de motor en de helm van Sylvanus en een taart van de actie "Heel de kerk bakt voor Mattru".


 
 
ZWO-Actie “Heel de kerk bakt voor Mattru”. ZWO-Actie “Heel de kerk bakt voor Mattru”.

Voor de actie zijn nu 19 bakkers beschikbaar en die zijn gespecialiseerd in verschillende soorten producten, zoals grote taarten, kleine taarten, koekjes, cakes en oliebollen.
Via bestelbonnen kan alles besteld worden bij de bakkers voor een bepaalde gelegenheid.
Na elke kerkdienst kunnen de bestelbonnen tijdens het koffiedrinken ingevuld worden.
Na de ZWO-dienst op 3 november en ook daarna nog via Mieke Stigter, liefst per e-mail () of anders per telefoon 06-24570658.
 

 
 
Nieuwsbrief van Jon en Heleen Yoder Nieuwsbrief van Jon en Heleen Yoder

Beste allemaal, 
Onze laatste Nederlands nieuwsbrief schreven we kort voor we op verlof gingen. We hebben opnieuw genoten van een heerlijke tijd in Nederland en Amerika en zijn inmiddels alweer enkele maanden aan de slag in Sierra Leone. Zoals we in mei schreven, besloten we begin dit jaar ons contract te verlengen tot 1 december. Inmiddels heeft een Amerikaans echtpaar dat al jaren betrokken is bij het ziekenhuiswerk besloten om volgend jaar drie termijnen van drie maanden hier te komen werken. Daarmee is deels voorzien in een waarnemer voor Jon en daar zijn we erg dankbaar voor. Om het werk goed over te dragen hopen we nu tot eind februari hier te blijven. Zodoende heeft Heleen ook wat meer tijd om onze nieuwe organisatie Nyandengoh! een wat steviger basis te geven voor we weggaan. Wat we hierna gaan doen weten we nog niet, behalve dat ons plan is nog geregeld hier terug te komen om zowel het werk van Nyandengoh! als het ziekenhuis te ondersteunen. 
 
lees meer »
 
Collecte Kinderen in de knel. Op 24 december Kerstnachtdienst en 25 december 1e Kerstdag Collecte Kinderen in de knel. Op 24 december Kerstnachtdienst en 25 december 1e Kerstdag

Geef licht aan kinderen in Moldavië.
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Geef in de collecte! Helpt u mee? 

 
 
Collecte 29 december: Help de inwoners van Noordoost-Syrië Collecte 29 december: Help de inwoners van Noordoost-Syrië

Eén telefoontje veranderde de afgelopen dagen alles in Noordoost-Syrië. Met ontzetting heb ik het nieuws gevolgd. Nadat de Verenigde Staten op bevel van president Trump hun militairen terugtrokken uit Noordoost-Syrië, gingen Turkse troepen de grens juist over. Er restte Syrische Koerden maar één ding om bloedvergieten te voorkomen: vluchten. Daarna volgde een deal tussen Assad en de Koerden en nam het Syrische regeringsleger de controle in Noordoost-Syrië over. 
Honderdduizenden inwoners wachten angstig af wat deze nieuwe fase in de oorlog voor hen zal betekenen. Gaat het tot een confrontatie komen tussen Syrische en Turkse troepen? Zal verwoesting en chaos volgen in een gebied waar het de afgelopen acht jaar relatief rustig was? Christenen in het Noordoosten willen niets liever dan vrede voor álle inwoners. Ze zeggen zelf: “Ondanks de onzekerheid houden we ons vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen."  
Samen zijn we de kerk in actie. In september voerde Kerk in Actie campagne om de kerk in Syrië weer op te bouwen. Herstel van kerkgebouwen en scholen is van levensbelang voor Syriërs die in het land willen blijven. Wij geloven in delen en kunnen door een gift en gebed schouder aan schouder staan met onze broeders en zusters in Syrië. 

Hulp is dringend nodig, nu ook in Noordoost-Syrië. Doet u Mee!