Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.

 
 
"Wat is er al veel gedaan voor de kinderen" "Wat is er al veel gedaan voor de kinderen"
Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone
In 2018 is in onze kerken een prachtig bedrag ingezameld. Veel meer dan in eerste instantie gehoopt. Daardoor is er veel goed werk mogelijk in Mattru. Benieuwd naar het eindbedrag en de werkzaamheden? Klik op 'lees meer'.
lees meer »
 
“HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru” “HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru”
Op de startzondag 29 september 2019 maken we een begin met de nieuwe actie: “HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru” We hopen hiermee voldoende in te zamelen om het werk van de psychosociale afdeling en het werk voor de kinderen met een beperking dit jaar weer te ondersteunen. Het geld voor de motorbike is inmiddels bijna bij elkaar gespaard. Het werk voor de kinderen gaat heel goed. Er is een officiële stichting opgericht, die nu goed draait.

Een paar verhalen, die Heleen Yoder met ons wil delen: 
De jongen op de foto is Ansumana. Sylvanus (de sociaal werker) gaat elke week bij hem op bezoek. We hebben ontdekt dat hij leuk kan schilderen.
Met een speciale sippy-cup kan hij nu ook zelf drinken. Hij is vaak alleen thuis omdat zijn beide ouders moeten werken en is dan zó blij als Sylvanus langskomt. 

Toen Sylvanus onlangs op bezoek was bij Swaray, een jongetje met autisme, vroegen mensen of hij niet bang was zelf een kind met een beperking te krijgen, omdat hij zich aan liet raken door Swaray. Dit gaf hem een kans om uit te leggen dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. We zien regelmatig dat onze bezoeken aan de kinderen bijdragen aan een verandering in de mensen om hen heen.

 
 
Collecte zondag 27 oktober Najaarszending Collecte zondag 27 oktober Najaarszending
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.
 
 
Collecte zondag 3 november Stichting Kushe Foundation Collecte zondag 3 november Stichting Kushe Foundation
Helaas overlijden in Siërra Leone nog veel moeders tijdens zwangerschappen of bevallingen. In het Bonthe district, waar het United Brethren in Christ (UBC) ziekenhuis Mattru is, ligt het aantal nog hoger. We zijn echter dankbaar dat het afgelopen jaar dit aantal flink gedaald is. De permanente aanwezigheid van twee artsen die keizersnedes kunnen doen heeft daar zeker aan bijgedragen.
Daarnaast zijn we blij met de hulp van een Italiaanse organisatie die een bloedbank heeft opgezet in het ziekenhuis en een ambulancedienst verzorgt om vrouwen uit de dorpen zonodig naar het ziekenhuis te brengen. Hoewel de diensten zijn verbeterd, laat de verloskunde afdeling in het ziekenhuis nog wel wat te wensen over. Het dak heeft vele lekkages, de gescheurde horren laten muskieten binnen, de matrassen zijn vuil en stuk. Via een kerk en een stichting in Nederland hebben we geld ontvangen om met de renovatie te beginnen, maar er is meer nodig om de hele klus te klaren. 

 
 
Collecte zondag 10 november Bootvluchtelingen Collecte zondag 10 november Bootvluchtelingen
Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via vrijwilligers bieden ze concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Duizenden vluchtelingen zitten vast in het overvolle kamp Moria op Lesbos. In vluchtelingenkamp Moria hebben ze een community centrum met een school en bibliotheek. Daarnaast verzorgt het PSS-team trainingen en activiteiten gericht op de mentale gezondheid en ontspanning. Het medische team met artsen en verpleegkundigen draait zeven dagen per week avonddiensten vanuit een medische post in kamp Moria. Dagelijks voorzien zij ca. 80 patiënten van medische zorg.