Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone


In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.

Doelen 2019
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project daar in Sierra Leone via de Stichting Kushe Foundation steunen. Streefdoelen en -bedragen:

  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een motor en een helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
Kushe betekent 'Bedankt!'.
 

 
"Wat is er al veel gedaan voor de kinderen" "Wat is er al veel gedaan voor de kinderen"

Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone


In 2018 is in onze kerken een prachtig bedrag ingezameld. Veel meer dan in eerste instantie gehoopt. Daardoor is er veel goed werk mogelijk in Mattru. Benieuwd naar het eindbedrag en de werkzaamheden? Klik op 'lees meer'.

lees meer »
 
Zondag 17 februari collecte Noodhulp Kerk in Actie Zondag 17 februari collecte Noodhulp Kerk in Actie


Droogte overleven in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatveranderinig. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen.
 
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
 

 
Zondag 3 maart collecte Noodhulp Java en Sumatra Zondag 3 maart collecte Noodhulp Java en Sumatra


Zondag 23 december 2018: Zeker 429 doden door tsunami Indonesische eilanden Java en Sumatra.
Deskundigen van aardbevingen zagen het niet aankomen. Zeker 1485 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële cijfers nog 145 mensen vermist. De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog stijgt. Via lokale kerken verleent Kerk in Actie de eerste noodzakelijke hulp.

lees meer »
 
40dagentijd 2019: 6 maart - 20 april: Een nieuw begin 40dagentijd 2019: 6 maart - 20 april: Een nieuw begin


In de 40tigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moeten werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee?

 
Zondag 10 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending) Zondag 10 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending)


Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
 

 
Zondag 24 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel) Zondag 24 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)


Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!