Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie) en verzorgt de maandelijkse schrijfactie.

 

 
8 sept. Een geweldig mooie opbrengst voor de Herfstmarkt rond de Geref. Kerk Renkum/Heelsum. 8 sept. Een geweldig mooie opbrengst voor de Herfstmarkt rond de Geref. Kerk Renkum/Heelsum.

Na de telling op 11-sep-2018: 4.000,00 euro 
voor het ZWO project naar de Stichting Kushe Foundation. 

De andere opbrengsten van de kerk aan de Utrechtseweg in 2018 voor het ZWO-project: 
4-feb-2018: 544,35 euro  
22-apr-2018: 144,35euro 
3-jun-2018: 293,35 euro 
 
Totaal: 4.982,05 euro 

 
Het totaal bedrag zal door de diaconie worden aangevuld tot €5000,00. 
Dus ook als de bijdrage van de Herfstmarkt voor het project minder wordt dan €4000,00 blijft het totaal bedrag op €5000,00. 
 

 


 

 


 


          

 

  
 

 
Gezamenlijk ZWO-project 2018 (met Stichting Kushe Foundation)

Gezamenlijk ZWO-project 2018 (met Stichting Kushe Foundation)


Goede medische zorg
voor de allerarmsten 

Met ingang van 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën een nieuw ZWO project: Het UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. En de Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij.
 
Kushe betekent 'Bedankt'!
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 

 
Wat betreft ons ZWO project...Het UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone: Wat betreft ons ZWO project...Het UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone:

De eerste maanden van het jaar is inmiddels ruim 990 euro binnengekomen via de collectes en zendingsbusjes. Hartelijk dank daarvoor namens Heleen en Jon, en de mensen in Mattru!
Een deel van het geld wordt direct gebruikt voor hulpverlening aan meisjes die verwezen worden voor (mogelijk) seksueel misbruik (in de afgelopen maanden waren dat 20 meisjes). Er wordt spelmateriaal van gekocht, en archiefkasten voor de dossiers.
16 juni is Day of the African Child (dag voor het afrikaanse kind) Die dag willen ze bij het ziekenhuis gaan vieren met kinderen met beperkingen. Ook wordt er dmv radioboodschappen het stigma tegen deze kinderen onder de aandacht gebracht.
De rest van het geld wordt appart gehouden voor het opknappen van het laboratorium.
 
We gaan dit hele jaar nog door met inzamelen voor dit project.
 

 
Taalcafé Renkum. Taalcafé Renkum.

Taalcafé Renkum is een ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten en voor Nederlanders, die graag kennis willen maken met vluchtelingen en andere migranten. Taalcafé Renkum, dat plaatsvindt in het Huis van Renkum, brengt oude en nieuwe bewoners op een gezellige manier met elkaar in contact. Elke woensdagavond wordt een thema behandeld en daarna gaan de deelnemers in kleine groepjes met elkaar in gesprek en worden er spelletjes gedaan.