Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings samenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings samenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
De weg naar de toekomst ligt open

De weg naar de toekomst ligt open

Visie
Onze Stichting is van mening dat ieder kind, ongeacht afkomst, recht heeft op educatie in de breedste zin van het woord om uitzicht op een goede toekomst te vergroten. Dit komt ten goede van het kind, het gezin, het district en uiteindelijk het land waar het kind in opgroeit.
 
Missie
Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hivbesmetting zijn sporen hebben nagelaten. 
Onze contactpersoon Anthony, spoort samen met zijn medewerkers de kinderen op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg. Wij proberen in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat ook zij een goede toekomst hebben. 


De belangrijkste kleuren van het logo zijn blauw en oranje, omdat de schooluniformen ook oranje en blauw zijn zoals op de foto hierboven te zien is. 
Ons logo heeft de volgende betekenis:
 • De horizontale lijn: vaste grond onder kindervoeten
 • De verticale lijn: een steuntje in de rug
 • Het dak: bescherming van de kinderen
 • De boom: teken van een nieuw leven, nieuwe toekomst
 • De opening: de weg naar de toekomst ligt open
 • De kinderen: Daar doen we het voor
lees meer »
 
Zondag 29 maart 40DAGENTIJDCollecte (Werelddiaconaat) Zondag 29 maart 40DAGENTIJDCollecte (Werelddiaconaat)

Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes 
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Help mee met uw bijdrage en geef straatmeisjes een nieuwe kans!  De ZWO-commissie
 
 
Veertigdagentijd in 2020 Veertigdagentijd in 2020
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
 • Wanneer valt de veertigdagentijd in 2020?
  De veertigdagentijd loopt in 2020 van Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april. Op zondag 12 april is het Pasen.

   
 • Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
  De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

   
 • Waar komen die veertig dagen vandaan?
  In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

   
 • Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
  Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

   
 • Wat is Aswoensdag?
  Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een aswoensdagviering.

   
 • Wat is de Goede Week?
  De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.
 
12 april 1ePaasdag Collecte Kinderen in de knel 12 april 1ePaasdag Collecte Kinderen in de knel

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!