Zorg voor misbruikte kinderen

Zorg voor misbruikte kinderen

Collecte zondag 22 april
Matru ziekenhuis, Sierra Leone

De collecte van aanstaande zondag is bestemd voor ons gezamenlijk ZWO project 2018: het Matru ziekenhuis in Sierra Leone. Meer informatie elders op deze pagina en de pagina van ZWO.

Ons doel in Renkum-Heelsum voor 2018: 2.000 euro om het laboratorium te renoveren. Verder 1.200 euro voor psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderen met een beperking in hun familie. De financiële afwikkeling loopt via de Stichting Kushe Foundation, zij zorgen ervoor dat elke 3 maanden onze giften één op één naar het project in Sierra Leone worden overgemaakt. Helpt u mee ons doel te realiseren?
Alvast hartelijk dank namens de mensen in Matru 
terug