Zomerdienst: 18 augustus, collecte voor Stichting Kushe Foundation Zomerdienst: 18 augustus, collecte voor Stichting Kushe Foundation
Nieuws vanuit de ZWO commissie:
 
Heleen en Jon zijn nog tot december in Mattru, Sierra Leone. 
Jon werkt meer dan full time als (eninge) arts, met ondersteuning van een lokaal team verpleegkundigen en assistenten.
Helaas is op dit moment nog geen duidelijkheid over zijn opvolging.
Het werk (wat Heleen is gestart) voor de kinderen met een beperking wordt nu grotendeels gedaan door enthousiaste lokale medewerkers: Esther (zelf moeder van een kind met een beperking) en Sylvanus, een goed opgeleide sociaal werker. 
Heleen is op dit moment supervisor. Het werk loopt goed, al meer dan 50 kinderen worden regelmatig bezocht. 
Ook worden er diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. 
In juni heeft Sylvanus bijvoorbeeld alle jongens een dag bij elkaar gebracht om eens lekker te voetballen.
Een heel belangrijk aspect van het werk is dat ouders en de omgeving van de kinderen bewust worden dat hun kind een beperking heeft en niet behekst is.
Omdat we de helft van het bedrag voor een motor (900-1000 euro)  al bij elkaar hebben, gaat Stichting Kushe het geld voor de motor al voorschieten, zodat de motor op zeer korte termijn gekocht kan worden.
Eerder berichtten wij u over Mariama, een klein meisje dat niet kon lopen na verwaarloosde beenbreuk. Helaas is de operatie mislukt. De ouders weigeren op dit moment een 2e operatie. Mogelijk lukt het om hun vertrouwen te herwinnen. Maar dan is nog de vraag waar en wanneer er een chirurg beschikbaar is om de operatie te doen.

 
terug