Maatregelen in verband met het Coronavirus

Maatregelen in verband met het Coronavirus
Het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland adviseren om bijeenkomsten, waar grotere groepen mensen samenkomen, voorlopig af te gelasten. De gezamenlijke kerkenraden van de Protestantse Gemeenten in Renkum en Heelsum hebben over dit advies gesproken. “Mede gezien de tijd waarin we zitten, valt het ons hard, maar we hebben toch besloten om dit advies over te nemen,” schrijven de voorzitters van onze drie kerkenraden in een brief aan alle gemeenteleden. Concreet betekent dit dat er in ieder geval tot 6 april 2020 GEEN kerkdiensten plaatsvinden.

Alternatieven

Er zijn gelukkig alternatieven voorhanden, waarmee u – weliswaar thuis – toch een kerkdienst kunt volgen. De Protestantse Kerk in Nederland verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. 

Activiteiten april
Of alle kerkdiensten en andere activiteiten vanaf 6 april wel kunnen doorgaan, is nog niet te zeggen. Volgt u de ontwikkelingen en adviezen volgen. In de Samenklank van april (verschijnt rond 1 april) leest u daar meer over. 

Verlies elkaar niet uit het oog
De kerkenraden vragen uw begrip voor deze situatie. De voorzitters: “Laten we, in deze onrustige tijden, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen om te zien naar hen die het moeilijk hebben door deze maatregelen en omstandigheden. Wij wensen u Gods zegen toe!”

Klik op 'Lees meer' voor de overige maatregelen die zijn genomen > 
lees meer »
 
WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.
Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.

 

lees meer »
 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
lees meer »
 
Veertigdagen campagne: Sta op!

Veertigdagen campagne: Sta op!
In de 40-dagentijd komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Uw giften zijn van harte welkom! Klik op 'lees meer' voor een overzicht en meer informatie over alle collectes.
 
lees meer »
 
Tussen Hemel en Aarde

Tussen Hemel en Aarde
40 dagentijd- en Paasproject kindernevendienst

Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde en begint met vijf teksten uit de Bergrede. Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien.
lees meer »
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen ondersteunt de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten sinds 1 oktober tijdelijk bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten.
lees meer »