WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.

Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.Totdat de fusie een feit is, gebruiken we in onze gezamenlijke communicatie een tijdelijk beeldmerk met de drie huidige torenspitsen 'in het groen'. 

 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.
 
Kanskaart: laat geen geld liggen

Kanskaart: laat geen geld liggen
Met de Kanskaart willen wij mensen, die het financieel moeilijk hebben, helpen om de armoede te lijf te gaan. Op deze kanskaart vindt u een overzicht van de belangrijkste regelingen voor extra ondersteuning. Omdat er weer veel is veranderd op dit gebied, is van de kaart in het najaar van 2019 een nieuwe versie gemaakt. De Kanskaart is een initiatief van de Diakonale werkgroep Renkum-Heelsum.

Download de Kanskaart (PDF) of vraag 'm aan bij de diakonale werkgroep
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen zal de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten per 1 oktober tijdelijk ondersteunen bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Zij volgt daarmee ds. Annette Melzer op die deze taak tot 1 september jl. voor onze gemeenten deed. We zijn dankbaar dat ds. Quik deze taak vanaf nu wil invullen. Ds. Quik is 'vaste' predikant in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost. Wij wensen haar een goede tijd in ons midden en verheugen ons op een prettige samenwerking!
 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten. De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat die gerespecteerd wordt en als elkaar verrijkend kan worden beleefd. Dit in nauwe samenwerking met de huidige predikant van de Hervormde gemeente Renkum. De tweede prioriteit is aandacht voor de midden- en jongere generatie. De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de wereld waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling houdend en waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken oktober 2019
De beroepingscommissie heeft het verzoek aan het Mobiliteitsteam van de PKN in Utrecht aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen die zich in onze drie kerken hebben voorgedaan en het profiel van onze gemeenten geactualiseerd. Het mobiliteitsteam heeft een aantal namen van mogelijke kandidaten aan ons doorgegeven. Inmiddels zijn we via internet gaan luisteren naar diensten waarin de genoemde kandidaten zijn voorgegaan. We zullen op basis daarvan een selectie maken van kandidaten die we zullen uitnodigen voor een nadere kennismaking. We hopen op goede reacties.

Profielschetsen

 
Groene kerk

Groene kerk
Kijk voor meer informatie over wat de kerk doet voor het milieu op de pagina van 'Groene Kerk'.
 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht
Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl