WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.
Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.

 

lees meer »
 
Welkom in onze online-kerkdiensten! Welkom in onze online-kerkdiensten!


Ook in deze tijd willen het 'samen-kerk-zijn' voortzetten. De kerkenraden hebben met elkaar gezocht naar een manier van vieren om als gemeenten in Renkum en Heelsum met elkaar verbonden te blijven.

Ook in juli en augustus blijven we korte meditatieve vieringen verzorgen vanuit het Kerkje op de Heuvel: mét (orgel)muziek, zang, een kindermoment, lezingen, gebeden en een verkondiging. Aan elke dienst werken verschillende gemeenteleden mee.

Bekijk en/of beluister de diensten


Klik op lees meer voor de geplande uitzendingen 
 
lees meer »
 
Moment voor jou!

Moment voor jou!

Bijbel basics zondag 12 juli

Salomo is een wijze koning
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker. Op deze zondag lezen we in 1 Koningen 3: 2-15 dat koning Salomo een wijze koning is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op koning Salomo die aan God mag vragen wat hij maar wil; hij kiest voor wijsheid om het volk goed te kunnen leiden. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op koning Salomo die zijn wijsheid laat zien als hij een oordeel uitspreekt over twee moeders die ruzie hebben over een kind.
  • Lees- en werkbladen voor thuis vind je op de website van Bijbel basics
lees meer »
 
Voortzetting maatregelen in verband met het Coronavirus

Voortzetting maatregelen in verband met het Coronavirus
De wekelijkse kerkdiensten op YouTube worden zeer gewaardeerd en op advies van het College van Kerkrentmeesters gaan we hier ook in juli en augustus mee door. Dat betekent dat de kerkdienstbijeenkomsten nog worden uitgesteld. De motivatie: samen zingen wordt sterk afgeraden, elkaar na de dienst ontmoeten kan niet en de meeste gemeenteleden behoren tot de risicogroep. De kerkenraden zijn zich bewust dat velen dit graag anders hadden gezien, maar wil alleen besluiten om over te gaan tot een ‘fysieke’ dienst als dit ook verantwoord kan. Uiteraard passen we het beleid aan indien mogelijk. Daarbij kijken we ook naar ervaringen in andere gemeenten. 

Speciale diensten
Er zijn in de afgelopen tijd verscheidene kinderen geboren waarvoor een doopdienst is aangevraagd en er zijn aanvragen voor het doen van belijdenis. Dat is mooi en hoopgevend nieuws. De doopdiensten worden zo mogelijk als bijzondere dienst uitgezonden: korte doopplechtigheden waarbij de doopouders, familie, vrienden, de voorganger, ouderling en koster aanwezig zijn. Zo vindt hij dan toch plaats ‘binnen de gemeente’. Houd de website in de gaten voor de aankondiging van deze diensten. De belijdenisgroep heeft besloten te wachten tot het najaar, in de hoop dat er dan meer mogelijkheden zijn. 

Verlies elkaar niet uit het oog
De kerkenraden vragen uw begrip voor deze situatie. De voorzitters: “Laten we, in deze onrustige tijden, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen om te zien naar hen die het moeilijk hebben door deze maatregelen en omstandigheden. Wij wensen u Gods zegen toe!”
 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
lees meer »
 
Help een stille coronaramp voorkomen

Help een stille coronaramp voorkomen
Collecte in de zomermaande
Kerk in Actie

In de zomermaanden is door de diaconie één collectedoel van Kerk in Actie geselecteerd: namelijk het voorkomen van een stille coronaramp.

De gevolgen van de coronapandemie hebben ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt, maar tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken komen in actie om te voorkomen dat mensen omkomen. Voor dit werk is veel geld nodig. Uw gift is meer dan welkom!

Nu de collectezak (nog) niet door de banken gaat, kunt u uw bijdrage overmaken.
  • Dat kan rechtstreeks op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of via online doneren op kerkinactie.nl/corona.
  • of aan de diaconie onder vermelding van het doel. De rekeningnummers vindt u in Samenklank.
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen ondersteunt de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten sinds 1 oktober tijdelijk bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten.
lees meer »