WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.

Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.Totdat de fusie een feit is, gebruiken we in onze gezamenlijke communicatie een tijdelijk beeldmerk met de drie huidige torenspitsen 'in het groen'. 

 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen zal de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten per 1 oktober tijdelijk ondersteunen bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Zij volgt daarmee ds. Annette Melzer op die deze taak tot 1 september jl. voor onze gemeenten deed. We zijn dankbaar dat ds. Quik deze taak vanaf nu wil invullen. Ds. Quik is 'vaste' predikant in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost. Wij wensen haar een goede tijd in ons midden en verheugen ons op een prettige samenwerking!
 
We gaan weer bladruimen!

We gaan weer bladruimen!

De kerk aan de Utrechtseweg kerk ligt prachtig tussen al die hoge bomen. In herfst levert dat wel wat extra werk op. Tot ongeveer half december wordt er wekelijks gevallen blad geruimd rondom de kerk. Wil je een keer helpen? Graag! De ploeg kan nog steeds nieuwe mensen er bij hebben. Je bent vanaf zaterdag 26 oktober aanstaande welkom van 09.30 tot 11.30 uur. Tegen 10.15 uur houden we pauze. Voor koffie/thee wordt gezorgd. 
Iedere jongen/meisje/vrouw of man is van harte welkom. De kerk heeft een kruiwagen en 4 bladharken, neem anders zelf je eigen kruiwagen en hark mee! 

Opgeven hoeft niet, Warner Mossel ziet je graag komen. Het is weer eens andere manier om buiten van de herfst(kleuren en -geuren) te genieten!

 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten. De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat die gerespecteerd wordt en als elkaar verrijkend kan worden beleefd. Dit in nauwe samenwerking met de huidige predikant van de Hervormde gemeente Renkum. De tweede prioriteit is aandacht voor de midden- en jongere generatie. De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de wereld waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling houdend en waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken oktober 2019
De beroepingscommissie heeft het verzoek aan het Mobiliteitsteam van de PKN in Utrecht aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen die zich in onze drie kerken hebben voorgedaan en het profiel van onze gemeenten geactualiseerd. Het mobiliteitsteam heeft een aantal namen van mogelijke kandidaten aan ons doorgegeven. Inmiddels zijn we via internet gaan luisteren naar diensten waarin de genoemde kandidaten zijn voorgegaan. We zullen op basis daarvan een selectie maken van kandidaten die we zullen uitnodigen voor een nadere kennismaking. We hopen op goede reacties.

Profielschetsen

 
Gewoon kind kunnen zijn

Gewoon kind kunnen zijn
Collecte zondag 17 november
Stichting Zorgeloos kind

Stichting Zorgeloos kind organiseert ontspannende activiteiten voor ernstig zieke kinderen met name voor kinderen met kanker. Wanneer een kind ernstig ziek wordt, heeft dat invloed op het hele gezinsleven. Alles staat in het teken van beter worden. De dagelijkse behandelingen vergen veel energie van het kind en het gezin. Dan is het soms goed om juist even de gedachten bij die dagelijkse ernst weg te nemen; samen een avontuur beleven! Het kind wil ook gewoon kind zijn en een gezin wil ook een gewoon gezin blijven. Uw gift is van harte welkom.
 
De Bijbel in 200 verhalen

De Bijbel in 200 verhalen

Thema kindernevendienst
zondag 24 november:
Wees blij!

Deze zondag is de laatste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. We lezen uit zijn brief aan de christenen in Filippi, waarin hij vooral spreekt over blijdschap en vriendelijkheid, over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven (Filippenzen 4: 4-9).

Nu onze kerken steeds meer samenwerken en er elke week twee van de drie kerken open zijn, bundelen de kindernevendiensten hun krachten en gaan hetzelfde programma draaien. Er is ook twee keer per maand (de 1e en de 3e zondag) een nevendienst voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Als methode is gekozen voor Bijbel Basics van het Nederlands Bijblegenootschap.
lees meer »
 
In alle rust afscheid te nemen van het leven

In alle rust afscheid te nemen van het leven
Collecte zondag 24 november
Regionale hospices

De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis om in hun eigen omgeving te sterven. Maar soms kan dat niet, dan kunnen mensen terecht in een hospice. In een huiselijke omgeving is het mogelijk om samen met familie en vrienden, in alle rust afscheid te nemen van het leven. Hospices werken voor het merendeel met vrijwilligers. De zorgverzekeraar betaalt alle directe zorg. Voor alle extra’s, zoals onderhoud van een tuin, geestelijke zorg of een creatieve therapie, zijn de hospices afhankelijk van donaties en giften. Help om het werk van deze vrijwilligers te ondersteunen. Uw gift is van harte welkom.
 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten

Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Sinds 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Doelen 2019
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project steunen. Streefbedrag:
  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een motor en een helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!
lees meer »
 
Groene kerk

Groene kerk
Kijk voor meer informatie over wat de kerk doet voor het milieu op de pagina van 'Groene Kerk'.
 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht
Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl