Geloof met me mee!

Geloof met me mee!


Advents- en kerstproject 2018
Op 2 december begint de adventstijd weer. Het thema dit jaar is: ´geloof met me mee´. Iedere week ontmoeten we Ada Vertelma. Zij interviewt mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben over wat zij geloven. Het gaat over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk en zij roepen ons op om met hen mee te geloven. Natuurlijk maken we samen ook weer mooie en leuke dingen in de kindernevendienst. Het wordt vast weer gezellig, kom jij ook?

Omdat we op 2 december in een andere kerk te gast zijn, begint het advents- en kerstproject in de Gereformeerde Kerk op zondag 9 december.

 
WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.


 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.

 
De kans van je leven!

De kans van je leven!

Collecte zondag 16 december
Edukans


Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten


Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Met ingang van 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Doel 2018
Ons doel in Renkum-Heelsum voor 2018: 2.000 euro om het laboratorium te renoveren. Verder 1.200 euro voor psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderen met een beperking in hun familie. Dit doel is inmiddel ruimschoots gehaald. Alleen al in onze kerk zijn de volgende bedragen bijeengebracht:

De Herfstmarkt op 11 september 2018 heeft ca. 4.000,00 euro opgebracht voor het gezamenlijke ZWO project Stichting Kushe Foundation. De overige opbrengsten in onze kerk waren: 544,35 euro op 4 februari, 144,35 euro op 22 april en 293,35 euro op 3 juni. Dat brengt de opbrengst uit onze kerk op een totaal van 4.982,05 euro (en 2018 is nog niet voorbij) Het totaal bedrag zal door de diaconie worden aangevuld tot €5000,00. Een prachtig resultaat.

De financiële afwikkeling loopt via de Stichting Kushe Foundation, zij zorgen ervoor dat elke 3 maanden onze giften één op één naar het project in Sierra Leone worden overgemaakt.

Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 
Bladruimen

Bladruimen


Onze kerk ligt prachtig tussen al die hoge bomen. In herfst levert dat wel wat extra werk op. Tot ongeveer half december wordt er wekelijks gevallen blad geruimd rondom de kerk. Wil je een keer helpen? Graag! Je bent zaterdag aanstaande welkom van 09.30 tot 11.30 uur. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Het is weer eens andere manier om buiten van de herfst(kleuren en -geuren) te genieten! Warner Mossel heeft vast nog wel een hark, of kruiwagen voor u/jou.

 
Bloemetjes voor bijtjes!

Bloemetjes voor bijtjes!

Kijk voor meer informatie over de milieutip van de maand op de pagina van 'Groene Kerk'.

 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht

Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl