Inspiratie en ontmoeting Inspiratie en ontmoeting

Vorming & Toerusting (V&T) biedt elk seizoen een gevarieerd programma met activiteiten. De rode draad in alle activiteiten is de vraag hoe wij leven als christen: om te groeien in ons geloof en zo te groeien als mens. In het seizoen 2015-2016 staan onder meer volgende onderwerpen op de agenda:

  • Neve Shalom ~ Wahat-al-Salam, Oase van Vrede in een gespleten land
  • Zingen uit het nieuwe liedboek
  • Kids Sing-in
  • Meesterwerk in glas, Lezing over de glasramen van Marc Chagall in Jeruzalem door Ruud Bartlema
  • Rob Favier, Muziek met een glimlach
  • Filmavond ‘God on Trial’
  • Wandelen voor het goede doel 

Programma en aanmelden
Het volledige programma en praktische informatie leest u op de eigen website van Vorming & Toerusting.

Verder is in het programma ook het kringwerk van Hervormd Renkum en Heelsum opgenomen en verder informatie over de Alphacursus en een beknopt overzicht van het programma van Vrijzinnig Renkum

V&T hoopt u graag op een van de avonden te ontmoeten.

Vorming & Toerusting is een interkerkelijke beraadsgroep van onze kerk en de Hervormde Kerken 
in Renkum en Heelsum. Vanzelfsprekend zijn ook mensen die niet bij een gemeente
 betrokken zijn, van harte welkom.

 

 
Website-archief vanaf 2017 Website-archief vanaf 2017
Op deze pagina kun je oude homepage-artikelen terugvinden. De pagina is aangemaakt in juni 2017. 
 
Gevluchte activist in China vervolgd

Gevluchte activist in China vervolgd
De schrijfactie van juni is voor Dong Guangping. In de brief dringen wij er bij de Chinese autoriteiten op aan dat Dong Guangping een eerlijk proces krijgt en niet wordt vervolgd vanwege zijn vreedzame activiteiten. De Chinese activist Dong Guangping zat al eerder vast vanwege zijn inzet voor de slachtoffers van het Tiananmenprotest in 1989. Hij vluchtte daarom in september 2015 met zijn vrouw en kind naar Thailand. De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR erkende hem als vluchteling omdat hij in China vervolgd zou worden. Thailand leverde hem in november 2015 echter uit op verzoek van China. Dong Guangping staat in China terecht voor ‘ondermijning van de staat’ en het ‘illegaal oversteken van de grens’. Hij krijgt vermoedelijk geen eerlijk proces, loopt het risico gemarteld te worden en mag geen contact hebben met zijn eigen advocaat en familie. Er hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Tijdens het koffiedrinken na de dienst op 4 juni kunt u de brief ondertekenen.

1 juni 2017
 
Een toekomst voor asielzoekers

Een toekomst voor asielzoekers

Collecte zondag 11 juni
Transithuis INLIA

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. In 2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met 30.000 euro. Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken!

10 juni 2017
lees meer »
 
Sterkere kerken in Nicaragua

Sterkere kerken in Nicaragua

Collecte
Zondag 4 juni
Pinksterzendingsweek

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Uw gift is van harte welkom!

25-5-2017
 
Paaskaars 2017: symbool van het leven

Paaskaars 2017: symbool van het leven

"Wij, de jongeren van JeugdkerkPlus, hebben ook dit jaar weer de symboliek van de Paaskaars bedacht en een schetsontwerp gemaakt. Daarna hebben wej het reliëf op de kaars daadwerkelijk in was uitgevoerd. We hebben dit jaar unamiem gekozen voor de boom als grafisch thema. Gedachten die we hadden tijdens het ontwerpen van de boom zijn: De boom staat symbool voor het leven, voortgekomen uit het zaadje en gevoed door de lijn van bladeren die er omheen liggen (kringloop) én water! Onder de grond zie je als het ware de wortels stevig in de grond staan. De uitspraak van Pasen 2017, ‘Sta in je kracht!’ wordt hiermee duidelijk gesymboliseerd. In de stam van de boom is het jaar 2017 gekerfd. (klik op 'lees meer' voor verdere uitleg en foto's)

18 april 2017
lees meer »
 
Stap voor stap in vrijheid

Stap voor stap in vrijheid
De collecte op Witte Donderdag is bestemd voor Stichting De Instap die mensen na detentie begeleidt bij hun eerste stappen in een leven zonder criminaliteit. De Instap biedt huisvesting en ondersteunt de ex-gedetineerden op belangrijke leefgebieden: zorg, inkomen, identiteitspapieren en schuldenproblematiek. De professionele en vrijwillige medewerkers voelen zich geroepen tot de zorg voor (ex)- gevangenen door de Bijbelse opdracht, het omzien naar elkaar.De stichting werkt in Arnhem en Ede, maar is zijn verzorgingsgebied aan het uitbreiden. U begrijpt dat voor dit goede, noodzakelijke werk geld nodig is. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

21-3-2016
lees meer »
 
Ga met ons mee door de Stille week naar Pasen

Ga met ons mee door de Stille week naar Pasen
U bent van harte welkom om de drie vieringen in de Stille Week met en bij ons te komen vieren. Een bijzondere manier om de Veertigdagentijd af te sluiten en toe te leven naar Pasen. Het zogenaamde Triduum Sacrum, drie heilige dagen, lopen bijna vloeiend in elkaar over.

14-3-2016 
lees meer »
 
Dinsdag 4 juli

Dinsdag 4 juli

Een kop koffie drinken en andere mensen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Of wilt u iemand spreken van pastoraat of diaconie in alle rust en privacy? De deur is open vanaf 14.00 uur. Welkom!

juni 2017

lees meer »
 
Nieuwe paaskaars straalt mooie boodschap uit

Nieuwe paaskaars straalt mooie boodschap uit
Als dit jaar op Stille zaterdag (26 maart) tijdens de paaswake het nieuwe licht onze kerk is binnengebracht, hebben we een unieke ‘lichtdrager’ in het liturgisch centrum: de paaskaars 2016 is namelijk ontworpen en gemaakt door een aantal jongeren van JeugdkerkPlus. Hoe de kaars er uitziet, blijft nog een verrassing. Een tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten. Het ontwerp van de kaars straalt een mooie boodschap uit: je gaat nooit alleen in deze wereld en de kerk is een thuis voor alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn.

14-3-2016
lees meer »
 
Kijk mee naar The Passion

Kijk mee naar The Passion
Op een groot scherm gaan we weer samen The Passion beleven. Iedereen is van harte welkom, dus ook je buurman, kleinkind, klasgenoot, oma, vrienden, wie je ook maar mee wilt nemen. Kom op donderdag 24 maart (Witte Donderdag) om 20.00 naar de RK kerk aan de Kamperdijklaan in Heelsum. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en zorgt de organisatie (Jeugdwerk Gezamenlijke Kerken Renkum/Heelsum) voor koffie, thee, fris en iets lekkers.

14-3-2016
lees meer »
 
Stap voor stap naar Pasen

Stap voor stap naar Pasen

De kinderen en de leiding van de kindernevendienst gaan op weg naar Pasen en in de kerk volgen wij hun avonturen stap voor stap.

Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. Een Wegwijzer neemt ons in de 40-dagentijd mee op pad en we luisteren naar de verhalen. De kinderen spelen spellen en gaan mooie dingen maken.

1-3-2016
 
Een paaskaars in huis

Een paaskaars in huis

Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen. Een kaars om te branden als herinnering en teken van Gods aanwezigheid in uw huis en leven. Bijvoorbeeld bij de zondagsmaaltijd, tijdens gebedsmomenten of op bepaalde gedenkdagen zoals een verjaardag.

Bestel uw kaars via de Taakgroep Eredienst 
Onder de toren in de hal van de kerk ligt vanaf zondag 24 januari tot en met zondag 14 februari, een bestellijst. Wanneer u niet in de kerk komt, kunt u uw bestelling ook per e-mail doorgeven aan Will Heijkamp of aan ds. Arrie van Veen.

Keus uit reliefs en formaten
Er zijn kaarsen met diverse reliefs en in verschillende formaten. Het kleinste formaat kaars is 18 cm hoog (geen reliefkeuze) en kost € 15,-; De andere modellen zijn in verschillende maten en reliefs beschikbaar: 25 cm € 20,-, 30 cm € 27,50, 40 cm € 35,- en 60 cm € 57,50 (deze prijzen zijn inclusief verzendkosten). Ook de bijpassende kandelaars zijn te bestellen. Een compleet overzicht vindt u op de website van de leverancier.

25-1-2016
 
ZWO start nieuw project

ZWO start nieuw project
Voorlopig voor 1 jaar is de ZWO-groep gestart met het project 'Noodhulp Syrische Vluchtelingen'. Wij gaan als ZWO aansluiten bij het project van Hervormd Renkum, die dit project van Kerk in Actie in de regio aldaar al ondersteunt en er inmiddels 1 jaar op hebben zitten. De Hervormde Kerk Heelsum-Kievitsdel denkt ook mee in dit project en zal zeker ook in een aantal facetten meedoen, zoals het houden van gezamenlijke collectes. Lees meer op de pagina van de ZWO-groep.

17-1-2016
 
Nieuwe vormgeving website

Nieuwe vormgeving website
De vormgeving van Sprenglevend.nl is onlangs aangepast. De website is 'responsive'. Dat wil zeggen dat de site zich qua vorm automatisch aanpast aan het apparaat (pc, tablet of smartphone) waarop je de informatie bekijkt. Het menu bevindt zich vanaf nu boven de grote afbeelding. In de komende tijd worden de puntjes op de i gezet. Neem contact op met de webredactie als u/je vragen hebt of ideeën voor verbetering van de site.

16-11-2015