Vesper, meditatief moment Vesper, meditatief moment
Bij een (gezongen) Vesper of Meditatief moment komen de dienstdoende ambtsdragers van tevoren samen in de consistorie; in overleg met de predikant wordt dan beoordeeld of er al dan niet een consistoriegebed plaatsvindt. Doorgaans een vesper één ouderling dienst en is er tijdens deze diensten geen collecte. De eventueel te houden collecte bij een vesper vindt plaats aan de uitgang waar een mandje wordt neergezet.
terug