Versterk geloven in Egypte

Versterk geloven in Egypte

Collecte zondag 13 augustus
Zomerzending Kerk in Actie

Voor kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte is het een uitdaging om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars. Geeft u ook?
terug