Inschrijving leden vanuit een Protestantse gemeente Inschrijving leden vanuit een Protestantse gemeente
Nieuw ingekomen leden vanuit een Protestantse gemeente worden door de landelijke ledenadministratie ingeschreven bij Hervormd Heelsum of Hervormd Renkum (afhankelijk van de postcode). Omdat we op dit moment nog niet gefuseerd zijn tot één Protestantse gemeente moet er daarna een keus worden gemaakt door het betreffende lid waar hij/zij kerkelijk wil behoren.

Deze leden ontvangen vanuit de landelijke ledenadministratie een brief met een uitleg over de situatie, waarbij ze een maand de gelegenheid hebben om zich desgewenst te laten overschrijven naar onze Gereformeerde Kerk. 
    
De ledenadministrateur van de Hervormde kerk Renkum geeft ons direct de leden door waarvan uit de lidmaatschapgegevens direct blijkt dat zij oorspronkelijk gereformeerd waren. Hij verzorgt de eventuele overschrijving naar onze kerk. Dit is met name het geval wanneer leden uit een gemeente komen die na de landelijke fusie ook plaatselijk zijn samengegaan. De oorspronkelijke gegevens zijn dan bewaard gebleven. De nieuwe leden worden dan door iemand van ons bezocht, veelal door een lid van het wijkteam. De bezochte nieuwkomers worden met een informatiepakket geïnformeerd. 
    
Met de beide hervormde gemeenten is afgesproken dat deze nieuwkomers niet als ‘nieuw ingekomen leden’ worden gepubliceerd, voordat een keuze is gemaakt.
 
Verhuizing naar verzorgings- of verpleegtehuis Verhuizing naar verzorgings- of verpleegtehuis
Sinds 1993 geldt de landelijke regel dat een verhuizing naar een verzorgings - of verpleegtehuis in een andere plaats niet automatisch ook een kerkelijke verhuizing daar naartoe is. De betreffende gemeenteleden mogen zelf beslissen waar ze ingeschreven willen blijven staan: bij ons of bij de nieuwe gemeente. 

Uitzondering
Uitzondering vormt een verhuizing van buiten onze kerkelijke gemeente naar ONO. Dan blijft de betreffende persoon ingeschreven bij de oude gemeente (die hem/haar van vroeger kent.) Maar op verzoek kan hier wel eens een uitzondering op worden gemaakt, als bijvoorbeeld blijkt dat de oude gemeente te ver weg is om contact te onderhouden. In dat geval wordt het adres toegevoegd aan wijk A.
 
Indien een verhuizing vanuit onze eigen gemeente plaats vindt naar ONO of naar een andere instelling in de omliggende plaatsen, is het regel dat de oude wijk het contact aanhoudt. Men is vaak gewend aan de ouderling, diaken of contactpersoon. 
 
Onttrekking Onttrekking
Hoe om te gaan met gemeenteleden die zich willen onttrekken aan de kerkelijke gemeenschap?

We hebben de regel dat de kerk niet eenzijdig mensen uitschrijft. Gemeenteleden die zich willen onttrekken moeten dit schriftelijk doen bij het kerkelijk bureau. Bij uitschrijving door de betreffende ambtsdrager of contactpersoon moet altijd bericht worden gedaan aan de predikant en aan de taakgroep Gemeentezorg en het College van Diakenen. Er kan een brief overhandigd worden met een tekst tot verzoek om uitschrijving. De wijkouderling zal een afscheidsbezoek brengen aan hen die zich laten uitschrijven.