Veelzijdige christelijke beweging voor alle jongeren

Veelzijdige christelijke beweging voor alle jongeren
Youth for Christ is een internationale beweging die als doel heeft jongeren in aanraking te brengen met het evangelie, hen helpen het Christelijk geloof gestalte te geven en de kerk te ondersteunen met jongerenwerk. Met jongerenwerk, theater en maatschappelijke stages ondersteunt Youth for Christ allerlei scholen. Leerlingen gaan met elkaar aan de slag met thema's als pesten, geweld in relaties en faalangst. Rond Kerstmis en Pasen spelen ze theatervoorstellingen over de betekenis van deze dagen. De straat is voor veel jongeren de plek waar ze hun vrienden ontmoeten voor een potje voetbal of een drankje. Helaas zijn er ook jongeren die om een andere reden op straat te vinden zijn. Ze hebben geen gemakkelijke thuissituatie of vinden geen
aansluiting op school. Youth for Christ wil er ook voor deze jongeren zijn met o.a. jongerencentra, pannavoetbal en coaching. Voor de kerk ontwikkelt Youth for Christ clubprogramma's voor jeugdgroepen. Jongeren van binnen en buiten de kerk komen naar avonden waar ze werken vanuit Solid- of Steady programma's om het geloof te ontdekken en te verdiepen. Het werk van Youth for Christ is waardevol en moet door kunnen gaan. Van harte aanbevolen!
terug