Unieke paaskaars straalt mooie boodschap uit

Unieke paaskaars straalt mooie boodschap uit
Op zaterdag 26 maart jongstleden werd tijdens de paaswake het nieuwe licht door Aniek Stunnenberg onze kerk binnengebracht en daarmee hebben we een unieke ‘lichtdrager’ in het liturgisch centrum: de paaskaars 2016 is namelijk ontworpen en gemaakt door een aantal jongeren van JeugdkerkPlus. Het ontwerp van de kaars straalt een mooie boodschap uit. “je gaat nooit alleen in deze wereld en de kerk is een thuis voor alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn”, vertelt Aniek. Dit wordt verbeeld door kleurige voetstapjes. Het is daarmee een passend vervolg op de symboliek uit het thema van de 40-dagentijd “Stap voor stap op weg naar Pasen”. Daarnaast is in het ontwerp ook de belangrijkste kerkelijke symboliek te zien. Een fotoserie van het ‘maakproces’ tijdens JeugdkerkPlus staat in het fotoalbum op de website.

In het najaar van 2015 hebben de jongeren samen met Inge Wezel nagedacht over het doel en de symboliek van de kaars en zijn daarna aan het schetsen gegaan. Het ontwerp van Aniek Stunnenberg is unaniem door de jongeren uitgekozen om te worden uitgevoerd. Daarna is er tijdens een aantal JeugdkerkPlus bijeenkomsten hard gewerkt om het ontwerp met diverse kleuren was op de kaars aan te brengen. Naast de nieuwe paaskaars zijn ook twee nieuwe gedachteniskaarsen gemaakt. Een soberder ontwerp, maar wel in dezelfde stijl als de paaskaars. Inge Wezel heeft tevens een paar keer geassisteerd bij het realiseren van het ontwerp. Een uitgebreide uitleg van de symboliek is te vinden op pagina van de taakgroep Eredienst.
terug