Themadienst 'Help, vluchtelingen!'

Themadienst 'Help, vluchtelingen!'
Zondag 16 oktober staat de dienst in het teken van het Werelddiaconaat. De dienst is mede voorbereid door de werkgroep ZWO en Feije Duim, medewerker Kerk in Actie, verleent zijn medewerking. Dankzij haar kerkelijke netwerk is Kerk in Actie in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië, Jordanie en Libanon met hulpverlening te bereiken. Deze hulp, die ter plekke wordt gecoördineerd door de internationale, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie ACT Alliance, komt boven op de noodzakelijke verstrekking van eerste levensbehoeften.

Tijdens de dienst wordt aandacht geschonken aan het project van de gezamenlijke diakonieën in Renkum en Heelsum. Na de dienst zal Feije Duim in de Spreng meer vertellen over het project en is er gelegenheid om vragen te stellen en een kopje (fairtrade) koffie te drinken.
U bent van harte welkom! 
terug