De Bijbel voor iedereen!

De Bijbel voor iedereen!
Collecte zondag 9 juni
Kerk in Actie: bijbelverspreiding China


De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. U gift is van harte welkom.
terug