Taakgroep eredienst Taakgroep eredienst
In de taakgroep eredienst houden we ons concreet bezig met de invulling van bijzondere diensten, met name rond de feestdagen. En we proberen ons te bezinnen op de eredienst in het algemeen en zijn betekenis. Op deze pagina leest u meer over de’ontwikkelingen’ rond de eredienst en vindt praktische informatie over onderwerpen die met de eredienst samenhangen, zoals de muzikale begeleiding en de thuisvieringen van het Heilig Avondmaal.

Op dit moment heeft de taakgroep de volgende leden:
  • voorzitter:
    mw. W. Heijkamp, ouderling
  • secretaris: mw. M. v.d. Star
  • predikant: vacant
  • namens de Kindernevendienst:
    mw. L. Stunnenberg-Ros
  • namens de organisten: dhr. R. Capelle
 
terug