Steun voor mensenrechten

Steun voor mensenrechten
Collecte zondag 22 september
Amnesty International

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Het symbool van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto 'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.' Met afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen en een totaal van meer dan zeven miljoen leden en ondersteuners, is het 's werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Het werkterrein van de vereniging is breder geworden maar in de jaarrapporten zijn gevangenschap, marteling en executie de belangrijkste onderwerpen gebleven. Amnesty International krijgt haar inkomsten vooral uit individuele donaties.
terug