Collectes Kerk in Actie

Collectes Kerk in Actie
In deze periode op weg naar Pasen staan we erbij stil hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken we aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. De collecten op de zondagen in de 40-dagentijd staan in het teken van ‘Sterk & Dapper’. Elke week zetten we een bijzonder projecten en mensen in de schijnwerpers, zoals Romy en Keenan...

 
Zondag 5 maart:
Jeugddorp De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. In een veilige leef-omgeving worden de kinderen en jongeren daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen. Hun gezinshuisouders staan er dag en nacht voor hen klaar. In De Glind zijn ook diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Zoals Romy.
 
Zondag 12 maart:
Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala
In Guatemala zijn criminaliteit, geweld en corruptie aan de orde van de dag. In een land waar conflicten veelal worden opgelost met geweld, is een omslag in het omgaan met conflictsituaties noodzakelijk voor verbeteren van de leef condities in het land. Daarom stimuleert Red Paz de bevolking om conflictsituaties binnen gezinnen, dorpsgemeenschappen en kerken vreedzaam op te lossen. Dit doet zij door het aanbieden van verschillende soorten cursussen.
 
Zondag 19 maart:
Zorg voor ouderen in Moldavië
De afgelopen winter was streng en de kou drong in de oude, slecht geïsoleerde huisjes van de ouderen, die ze niet voldoende konden warm stoken. In deze onmenselijke situatie probeert de organisatie Bethania deze ouderen te helpen waar ze kan; fysiek, sociaal en spiritueel. Dat doet ze met activiteiten in haar dagcentrum voor ouderen (kleding kan er gewassen worden en men kan er douchen), met een een ‘tafeltje-dekje’ service en thuiszorg.
 
Zondag 26 maart:
Helpen waar geen helper is in Rotterdam
Het centrum van de Pauluskerk vraagt steun voor de volgende activiteiten en aandachtsgroepen. Het laagdrempelige Open Huis is de basis van het werk van de Pauluskerk. Bezoekers van het Open Huis stromen regelmatig door naar andere activiteiten van het centrum. De gastvrije kerk voorziet in een behoefte: wekelijks komen er rond de 1.500 gasten. Twee maal per week biedt het centrum een ‘eenvoudige, voedzame en gratis maaltijd’ aan. 
Een coördinator over het Eethuis: ‘We hebben er een echt huiskamerproject van gemaakt. Tafels tegen elkaar. Kaarsjes op tafel, placemats onder de borden. Bij het welkom schenken we koffie of thee. We starten om 17.30 uur, met gebed, zoals het Onze Vader. Daar wordt met overtuiging door de gasten aan meegedaan. De volle borden worden aan tafel geserveerd. We sluiten af met een heerlijk toetje.’
 
Zondag 2 april:
een toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika
In de arme gemeenschap Vrygrond worden jongeren op een negatieve manier beïnvloed door de heersende criminaliteit, bendes en misbruik. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond, waar Sozo mee samenwerkt. Een recent project van Sozo is het Sozo Youth Café. Hier verzorgt Sozo de trainingen en workshops, biedt zij stageplaatsen aan in het café en kunnen jongeren gebruik maken van de aanwezige computers. De deelnemende jongeren verdienen ‘virtueel geld’ door hun deelname aan de programma’s. Dit ‘virtuele geld’ kunnen zij vervolgens inwisselen voor drankjes, wifi en deelname aan nieuwe workshops.
 
Zondag 9 april:
Toekomst voor gehandicapte kinderen in Myanmar
Gehandicapten behoren vaak tot de allerarmsten in Myanmar. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Er zijn naar schatting 1,3 miljoen mensen in Myanmar die lichamelijk gehandicapt zijn. Ruim de helft is tussen de 16 en 65 jaar oud en in principe in staat om te werken. Ongeveer twintig procent van de gehandicapten in Myanmar is tussen de 6 en 16 jaar. Bijna 40 procent van deze groep gaat nooit naar school. Samen met het Ministerie van Onderwijs stimuleert TLMI dat kinderen met een handicap op normale scholen terecht komen, omdat de speciale scholen meestal te ver weg zijn. Kinderen die toch speciaal onderwijs nodig hebben, kunnen hiervoor terecht bij de centra van TLMI-Myanmar. Mensen uit de gemeenschap en vrijwilligers geven hier les aan kinderen die nergens anders terecht kunnen. 
terug