Toekomst voor kinderen in nood

Toekomst voor kinderen in nood
Collecte zondag 26 januari

Save the Children


Deze organisatie helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen. Kinderen komen in deze situaties het eerst in de knel, ze raken ondervoed, worden ziek of blijven alleen achter. Ze zijn onveilig en raken getraumatiseerd. Ze lopen het risico van overlijden, misbruikt te worden, kinderarbeid te moeten verrichten of belanden in een kindhuwelijk. In de 120 landen, waar Save the Children werkt, werken ze met lokale hulpverleners. Ze helpen de meest kwetsbare kinderen ter wereld met medische zorg, gezonde voeding en een veilige plek en ze geven de kinderen onderwijs en voorlichting voor een beter perspectief. En werken zo toe naar een toekomst waarin elk kind te voorkomen ziektes overleeft, verzekert is van goed onderwijs en beschermt wordt tegen geweld. Wij collecteren voor Save the Children zodat zij kunnen blijven helpen.
terug