Rouwdienst Rouwdienst
Bij een rouwdienst wordt de predikant of voorganger begeleid door een ouderling. Maar het is ook denkbaar dat deze taak vervuld wordt door degene uit het wijkteam die de betreffende persoon altijd opzocht: diaken of contactpersoon. Een rouwdienst lijkt op een gewone eredienst, maar familieleden kunnen een rol hebben. Bijvoorbeeld bij het aansteken van de kaarsen, uitspreken van gebeden, een 'in memoriam' of lezen van een bijbelgedeelte. Voor en na de dienst heeft de begrafenisondernemer de leiding.

Verloop van de dienst
  • van tevoren bijeenkomen met de predikant of voorganger in de kerkenraadkamer, eventueel een gebed uitspreken.
  • voor de dienst en aan het einde (meestal op de begraafplaats): hand geven
  • samen optrekken bij begrafenis of crematie
  • na afloop wordt er meestal gezamenlijk een kopje koffie gedronken
terug