Publicaties van onze kerk

Op deze pagina vindt u verschillende publicaties van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum zoals het jaarverslag en publicaties van projecten. De bstanden kunt u downloaden als PDF-bestand.

 
Beleidsplan 2020-2024 Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum

De drie afzonderlijke protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum hebben de afgelopen jaren intensief met elkaar overlegd om de inhoudelijke en organisatorische verschillen te overbruggen. Als slotstuk van deze gesprekken en eerder genoemde deelbesluiten is nu het definitieve fusiebesluit van de nieuwe Protestantse Gemeente te Renkum - Heelsum aan de orde. Dit beleidsplan 2020-2024 maakt deel uit van het fusiebesluit.

Met het fusiebesluit worden de drie protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum samengevoegd tot één gemeente. Net als in artikel 1 van de kerkorde wordt geschetst, zijn de afkomstlijnen in onze gemeente herkenbaar en zullen dat ook in de nabije toekomst blijven.

De nieuwe plaatselijke regeling en het beleidsplan kunt u downloaden als PDF

meer
 
Plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben. Hier kunt u het concept downloaden (PDF) van deze 'Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum'.

De nieuwe plaatselijke regeling en het beleidsplan van de fusiegemeente kunt u downloaden al PDF.

meer
 
Beleidsplan 2016-2020 Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum


Verdiepen, ontmoeten & delen
Dit beleidsplan schetst onze voornemens op hoofdlijnen.Na een schets van onze kerkelijke gemeente volgen de belangrijkste doelen en wordt aangegeven op welke wijze we de komende jaren kerk willen zijn.

meer
 
Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges en taakgroepen. 

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges en taakgroepen.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum enn Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges en  taakgroepen.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum enn Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges en taakgroepen.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges, taakgroepen etc.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2014


Het jaarverslag 2014 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges, taakgroepen etc.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2013


Het jaarverslag 2013 van onze kerk kunt u hier downloaden als PDF bestand. De PDF bevat de verzameling jaarverslagen van alle colleges, taakgroepen etc.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2012


Het jaarverslag 2012 van onze kerk kunt hier downloaden als PDF bestand.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2011


Het jaarverslag 2011 van onze kerk kunt hier downloaden als PDF bestand.

Scriba Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Jaarverslag 2010


Het jaarverslag 2010 van onze kerk kunt hier downloaden als PDF bestand.

Scriba Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum

meer
 
Het gesprek gaat verder


Gesprekken over de tien geboden

Een aantal mensen heeft in tweetallen met elkaar gesproken over de 10 geboden. Dit in het kader van het project ‘Het gesprek gaat verder’ (een vervolg op ‘Het gesprek gaat’).

meer
 
"Het gesprek gaat..."


Hier kunt u het verslag van het bezoekproject "Het gesprek gaat..." downloaden.

Diny Kosters

meer
 
Samenklank


Begin februari 2012 verscheen de eerste editie van Samenklank het gezamenlijke kerkblad van Hervormd Renkum, Hervormd Heelsum en Gereformeerd Renkum en Heelsum.

Samenklank verschijnt in de laatste week voor of in de eerste week van de nieuwe maand. De uiterlijke data waarop de kopij bij de redactie binnen moet  zijn, leest u op de laatste pagina van het blad.

Kopij voor Samenklank kunt u (bij voorkeur per e-mail) zenden aan de redactie

 

Redactie Samenklank