Het gesprek gaat verder


Gesprekken over de tien geboden

Een aantal mensen heeft in tweetallen met elkaar gesproken over de 10 geboden. Dit in het kader van het project ‘Het gesprek gaat verder’ (een vervolg op ‘Het gesprek gaat’).

terug