Plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben. Hier kunt u het concept downloaden (PDF) van deze 'Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum'.

De nieuwe plaatselijke regeling en het beleidsplan van de fusiegemeente kunt u downloaden al PDF.

terug