Plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben. Hier kunt u het concept downloaden (PDF) van deze 'Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum'.

Tijdens de gemeenteavond op 23 november 2020 wordt ingegaan op de handelingen die nog gedaan moeten worden voor een fusie op 1 januari 2021, deze nieuwe plaatselijke regeling en het beleidsplan van de fusiegemeente

terug