Beleidsplan 2020-2024 Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum

De drie afzonderlijke protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum hebben de afgelopen jaren intensief met elkaar overlegd om de inhoudelijke en organisatorische verschillen te overbruggen. Als slotstuk van deze gesprekken en eerder genoemde deelbesluiten is nu het definitieve fusiebesluit van de nieuwe Protestantse Gemeente te Renkum - Heelsum aan de orde. Dit beleidsplan 2020-2024 maakt deel uit van het fusiebesluit.

Met het fusiebesluit worden de drie protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum samengevoegd tot één gemeente. Net als in artikel 1 van de kerkorde wordt geschetst, zijn de afkomstlijnen in onze gemeente herkenbaar en zullen dat ook in de nabije toekomst blijven.

De nieuwe plaatselijke regeling en het beleidsplan kunt u downloaden als PDF

terug