Beleidsplan 2020-2024 Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum

De drie afzonderlijke protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum hebben de afgelopen jaren intensief met elkaar overlegd om de inhoudelijke en organisatorische verschillen te overbruggen. Als slotstuk van deze gesprekken en eerder genoemde deelbesluiten is nu het definitieve fusiebesluit van de nieuwe Protestantse Gemeente te Renkum - Heelsum aan de orde. Dit beleidsplan 2020-2024 maakt deel uit van het fusiebesluit.

Met het fusiebesluit worden de drie protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum samengevoegd tot één gemeente. Net als in artikel 1 van de kerkorde wordt geschetst, zijn de afkomstlijnen in onze gemeente herkenbaar en zullen dat ook in de nabije toekomst blijven.

Tijdens de gemeenteavond op 23 november 2020 wordt ingegaan op de handelingen die nog gedaan moeten worden voor een fusie op 1 januari 2021, de nieuwe plaatselijke regeling en dit beleidsplan van de fusiegemeente. U kunt het beleidsplan hier downloaden als PDF

terug