Beleidsplan 2016-2020 Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum


Verdiepen, ontmoeten & delen
Dit beleidsplan schetst onze voornemens op hoofdlijnen.Na een schets van onze kerkelijke gemeente volgen de belangrijkste doelen en wordt aangegeven op welke wijze we de komende jaren kerk willen zijn.

terug