Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat die gerespecteerd wordt en als elkaar verrijkend kan worden beleefd. Dit in nauwe samenwerking met de huidige predikant van de Hervormde gemeente Renkum. De tweede prioriteit is aandacht voor de midden- en jongere generatie. De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de wereld waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling houdend en waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken oktober 2019
De beroepingscommissie heeft het verzoek aan het Mobiliteitsteam van de PKN in Utrecht aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen die zich in onze drie kerken hebben voorgedaan en het profiel van onze gemeenten geactualiseerd. Het mobiliteitsteam heeft een aantal namen van mogelijke kandidaten aan ons doorgegeven. Inmiddels zijn we via internet gaan luisteren naar diensten waarin de genoemde kandidaten zijn voorgegaan. We zullen op basis daarvan een selectie maken van kandidaten die we zullen uitnodigen voor een nadere kennismaking. We hopen op goede reacties.

Profielschetsen

terug