Pastorale zorg Pastorale zorg
Op dit moment is er een vacature voor predikant.

Uiteraard blijven taken als gemeentezorg en andere aangelegenheden die de kerk aangaan doorlopen. Voor vragen op het gebied van pastorale zorg kunt u terecht bij de coördinator pastoraat, mw. Diny Kosters-Rosbach.
terug