Overzicht ambtsdragers Overzicht ambtsdragers

Predikant

Vacature

In de vacante periode loopt het contact voor bijstand in het pastoraat via de Coördinator Pastoraat (mw. D.C.A. Kosters-Rosbach).

Ambtsdragers kleine kerkenraad

 • mw. W. (Willemijntje) Klein-Engel, voorzitter
 • mw. J. (Jannet) Pausma-Snapper, scriba
 • dhr. A.J. Borger, lid (namens College van Diakenen (CvD)
 • dhr. H.F. (Feije) de Zwart, lid (namens College van Kerkrentmeesters (CvK)
 • mw. D.C.A. (Diny) Kosters-Rosbach, lid (namens Taakgroep Gemeentezorg)
 • mw. W. (Will) Heijkamp, lid (namens Taakgroep Eredienst)

Ambtsdragers grote kerkenraad

Namen en bereikbaarheidsgegevens

Ouderlingen
 • dhr. H.W. (Harry) Aardema (wijkwerk) 
  (e)
  Charles Cramweg 15 6871 HZ Renkum
  (t) 06 51 94 92 94
  aftredend in 2020
 • mw. M. (Marjoleine) Garcia Perez-van Reenen (CvK)
  (e)
  Korenbloemstraat 2 6871 WC Renkum
  (t) 06 57 88 89 41
  aftredend in 2021
 • mw. W. (Will) Heijkamp (taakgroep Eredienst)
  (e)
  Swaenepol 24 6871 TP Renkum
  (t) 0317 317 141
  aftredend in 2021
 • mw. W. (Willemijntje) Klein-Engel (voorzitter kerkenraad)
  (e)
  Zonnebloemstraat 4 6871 WC Renkum
  (t) 0317 317 837
  aftredend in 2020
 • mw. D.C.A. (Diny) Kosters-Rosbach (Coörd. Pastoraat/wijkwerk)
  (e) 
  Industrieweg 1 6871 KA Renkum
  (t) 0317 316 303
  aftredend in 2021
 • mw. J. (Jannet) Pausma-Snapper (scriba kerkenraad)
  (e) 
  Reijmerweg 32 6871 HD Renkum
  (t) 0317 318 80
  aftredend in 2020
 • mw. I. (Inge) Wezel-Nijland (wijkwerk)
  (e) 
  Magnolialaan 14 6866 GD Heelsum
  (t) 0317 350 087
  aftredend in 2021
 • dhr. H.F. (Feije) de Zwart (voorzitter CvK)
  (e) 
  Korenbloemstraat 6 6871 WE Renkum
  (t) 0317 318 409
  aftredend in 2020
Diakenen
 • dhr. A.J. (Arnold) Borger (voorzitter CvD)
  (e) 
  Esdoorndreef 6 6871 HL Renkum
  (t) 316 151
  aftredend in 2020
 • mw. A. (Attie) Goedhart - Bronsema (binnenlands diakonaat en secretaris CvD)
  (e) 
  Dorpsstraat 33 6871 AB Renkum
  (t) 844 640
  aftredend in 2019
 • dhr. H. (Harry) Hulzebosch (penningmeester CvD)
  (e)
  Nw. Keijenbergseweg 41 6871 VM Renkum
  (t) 0317 313 224
  aftredend in 2022
 • mw. T. (Thea) Janssen-Jacobsen
  (e) 
  Bennekomseweg 88 6871 KG Renkum
  (t) 0317 312 946
  aftredend in 2023
 • mw. M. (Mirjam) van der Plas (ZWO)

  Hogenkampseweg 89 6871 JK Renkum
  (t) 0317 413 137
  aftredend in 2022
 • mw. C.G. (Tineke) Roozeboom-Kreyne (wijkwerk)
  (e)
  Groenendaalseweg 25 6871 CM Renkum
  (t) 0317 315 873
  aftredend in 2020
 • mw. E.L.R. (Erma) Ruitenbeek-de Graaf (wijkwerk)
  (e) 
  Doorwerthseheide 12 6866 NB Heelsum
  (t) 0317 313 913
  aftredend in 2022
terug