Help een stille coronaramp voorkomen

Help een stille coronaramp voorkomen
Collecte in de zomermaande
Kerk in Actie

In de zomermaanden is door de diaconie één collectedoel van Kerk in Actie geselecteerd: namelijk het voorkomen van een stille coronaramp.

De gevolgen van de coronapandemie hebben ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt, maar tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken komen in actie om te voorkomen dat mensen omkomen. Voor dit werk is veel geld nodig. Uw gift is meer dan welkom!

Nu de collectezak (nog) niet door de banken gaat, kunt u uw bijdrage overmaken.
  • Dat kan rechtstreeks op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of via online doneren op kerkinactie.nl/corona.
  • of aan de diaconie onder vermelding van het doel. De rekeningnummers vindt u in Samenklank.
terug