Onze groene doelen en acties Onze groene doelen en acties

Onze eerste doelen zijn:
  • Wat kunnen we nog verbeteren op facilitair gebied. Denk aan het gebruik van milieivriendelijke huishoudelijke producten. Ook het omgaan met en het verwerken/recyclen van afval door gebruikers van onze kerk(zalen) hoort daar bij.
  • Het beameren van milieu- en aanverwante groene tips voor gemeenteleden als mooie aanvulling op wat wij als kerk nastreven. Individuele (huishoudens van) gemeenteleden kunnen op die manier ook een impuls krijgen om (meer) bij te dragen aan duurzaam en verantwoord leven en wonen.
Maandelijkse groene tip
Zo mogelijk geven we elke maand een 'groene tip' . Graag ontvangen we ideeën uit de gemeente. In de hal van de kerk ligt we een schriftje waarin jij/u tips en suggesties kunt schrijven. Deze delen we dan via de beamer en de website.
terug