Ontmoeten en omzien naar elkaar Ontmoeten en omzien naar elkaar

Gemeentezorg is elkaar ontmoeten en in deze ontmoeting omzien naar elkaar. De ontmoeting is persoonlijk, vanuit een luisterende houding, in alle levenssituaties. Onder bijzondere levenssituaties verstaan wij ziekte, overlijden, ontslag uit het ziekenhuis of instelling, een lichamelijke of geestelijke handicap, toetreding tot de gemeente of vertrek uit de gemeente, werkeloosheid, geboorte, huwelijk, etc. Binnen de ontmoeting kan het gesprek gaan over de persoon zelf, zijn/haar directe omgeving, over de gemeente en de wereld en over de relatie met God.

De taakgroep Gemeentezorg bezint zich op de pastorale zorg, schept voorwaarden en organiseert de pastorale zorg in de wijkteams en ondersteunt allen die bij de pastorale zorg betrokken zijn. De organisatie van de wijkteams gaat in samenwerking met het College van Diakenen.

terug