Veilig bevallen in Mattru

Veilig bevallen in Mattru
Collecte zondag 3 november

Kushe Foundation/UBC ziekenhuis in MattruVandaag is de collecte weer bestemd voor ons gezamenlijk ZWO-project: het UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone. Speciaal voor de renovatie van de verloskunde afdeling.

Helaas overlijden in Siërra Leone nog veel moeders tijdens zwangerschappen of bevallingen. In het Bonthe district, waar het ziekenhuis gevestigd is, ligt het aantal hoger dan elders, maar is gelukkig het afgelopen jaar flink gedaald. De permanente aanwezigheid van twee artsen die keizersnedes kunnen doen heeft daar zeker aan bijgedragen. Daarnaast zijn we blij met de hulp van een Italiaanse organisatie die een bloedbank heeft opgezet in het ziekenhuis en een ambulancedienst verzorgt om vrouwen uit de dorpen zonodig naar het ziekenhuis te brengen. De staat van de verloskunde afdeling in het ziekenhuis laat nog wel wat te wensen over. Het dak heeft vele lekkages, de gescheurde horren laten muskieten binnen, de matrassen zijn vuil en stuk. Om deze klus te klaren is uw steun vandaag van harte welkom.
terug