Noodhulp vluchtelingen

Noodhulp vluchtelingen

Collecte zondag 25 september: gezamenlijk ZWO project 'Noodhulp in Syrië, Libanon en Jordanië'
Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië, Jordanie en Libanon met hulpverlening te bereiken.
Door het toenemende geweld in Syrië is er steeds meer schade aan publieke voorzieningen ontstaan, zoals (drink) watervoorzieningen, rioleringen e.d., met alle gevolgen van dien, zoals de kans op uitbraak van besmettelijke ziekten. Afgezien van de kwaliteit , is er ook weinig water beschikbaar, zeker in de hete zomermaanden. Lees meer over dit project op de pagina van de werkgroep ZWO.
terug