Noodhulp natuurgeweld: diaconieën verdubbelen opbrengst

Noodhulp natuurgeweld: diaconieën verdubbelen opbrengst

Collecte zondag 10 september
Noodhulp Azië én St. Maarten

Vandaag vragen de gezamenlijke diaconieën uw financiële steun voor noodhulp in Azië. Maar ook voor het deze week getroffen St. Maarten. Daarom is besloten om de opbrengst van de collecte te verdubbelen. Er gaat dus eenzelfde bedrag naar de noodhulp op Sint Maarten. Elke euro die u geeft voor Azië is tevens een euro voor Sint Maarten. De focus van de noodhulp zal allereerst liggen bij de meest acute nood: onderdak, voedsel, veilig drinkwater, medische hulp, dekens, kleding e.d.

Verwoestend natuurgeweld heeft in verschillende delen van de wereld veel schade en slachtoffers gemaakt. In Azië zijn grote problemen door hevige moessonregens. Er zijn vele doden te betreuren en meer dan 40 miljoen mensen zijn door overstromingen en landverschuivingen getroffen. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Mensen zijn hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt en grote landbouwgebieden zijn verwoest en  oogsten zijn verloren gegaan. Gevreesd wordt voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten.

Wij hopen op uw gulle giften!
terug