Niemand aan de zijlijn

Niemand aan de zijlijn

Collecte zondag 30 september
De Busehoek in Renkum

De Busehoek is een gezinsvervangende woonvorm ​voor 13 bewoners met een verstandelijke beperking. Naast de appartementen voor de bewoners beschikt de Busehoek over twee grote woonkamers met keukens waarin gezamenlijk wordt gegeten en activiteiten zowel individueel als met elkaar plaatsvinden. De Busehoek kwam in 2008 tot stand als een initiatief van ouders van de bewoners.

De missie van de Busehoek is ‘Niemand aan de zijlijn’. Of je nu een beperking hebt of niet: wie niet deelneemt aan de maatschappij vereenzaamt. Met andere woorden participatie in de samenleving levert een belangrijke bijdrage aan het levensgeluk van onze bewoners en omgeving. Nog afgezien van de positieve effecten die het heeft op het welbevinden van de mens. De Busehoek is gedeeltelijk afhankelijk van subsidies en fondsen. We bevelen de collecte van harte bij u aan.
terug