Varende ziekenhuizen voor de armste landen

Varende ziekenhuizen voor de armste landen
Collecte zondag 16 juni
Mercy Ships


Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Zij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden. Uw gift is meer dan welkom.
terug