Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten

Collecte zondag 7 januari
Gezamenlijk ZWO project
Siërra Leone

Met ingang van 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën een nieuw ZWO project: Het UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten.

Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering De Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Wij hopen op uw gulle giften!
terug