Wat betekent de Maaltijd van de Heer voor ons persoonlijk

Wat betekent de Maaltijd van de Heer voor ons persoonlijk

Na de dienst van 17 september waarin we de Maaltijd van de Heer met elkaar vieren, is er een gespreksbijeenkomst over onze geloofsbeleving bij het vieren van de Maaltijd. Dit gemeentegesprek wordt gevoerd naar aanleiding van het proces richting een fusie met de beide Hervormde gemeentes van Renkum en Heelsum die daar ook over in gesprek zijn.

Kernvraag is ‘Wat betekent het vieren van de Maaltijd van de Heer voor u persoonlijk?’ De voorganger van die morgen, ds. Annemarieke van der Woude zal het gesprek inleiden en begeleiden samen met de kerkenraadsvoorzitter Willemijntje Klein-Engel.
Van harte uitgenodigd voor deze ontmoeting met uiteraard en kopje koffie of thee!
terug