Pastoraat nieuwe stijl

Pastoraat nieuwe stijl
Collecte zondag 9 december
Landelijke collecte Pastoraat

In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.
terug