Inspirerende activiteiten voor kinderen en jongeren

Inspirerende activiteiten voor kinderen en jongeren
Collecte zondag 27 januari
Landelijk Jeugdwerk (JOP)
Vandaag wordt er gecollecteerd voor kerkelijk jeugdwerk JOP (Jong Protestant). Deze organisatie ontwikkelt materialen en organiseert inspirerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Er zijn trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk; zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat er meer materialen en trainingen ontwikkeld worden, om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij het belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet. Samen geven vrijwilligers en professionals daar in het jeugdwerk vorm aan.
terug