Een thuis voor ernstig zieke kinderen

Een thuis voor ernstig zieke kinderen
Collecte zondag 30 juni
Kinderhospice Binnenveld

Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ door….
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.

Kinderhospice Binneveld Barneveld heeft als doelstelling het bieden van complexe zorg van ernstig zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige huiselijke omgeving. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen. In het kinderhospice is 24 uur kinderverpleegkundige zorg aanwezig. Uw gift is van harte welkom.
terug