Omzien naar elkaar! Omzien naar elkaar!
De gezamenlijke diaconieën uit Renkum en Heelsum vragen uw aandacht voor medemensen in onze gemeente die zich in een kwetsbare of moeilijke positie bevinden en tussen wal en schip dreigen te vallen. Kent u iemand die extra aandacht kan gebruiken? Geef dan zijn/haar naam aan ons door. De diaconieën zorgen dat er bij deze gemeenteleden een kerstattentie wordt gebracht. Namen kunt u doorgeven aan: Ebertine Jurrius, tel. 06 28 97 36 64 of per e-mail. Het mag anoniem.
terug