Informatie over de kerkdiensten Informatie over de kerkdiensten
Volg je de kerkdienst liever vanuit huis: de diensten worden op de gebruikelijke wijze via de kerkomroep uitgezonden. Met beeld en geluid. Er zullen geen nieuwe vieringen vanuit het kerkje op de heuvel via het YouTube-kanaal meer worden verzorgd.

Locatie van de kerkdiensten
 • Kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum
  Deze kerkzaal heeft de grootste capaciteit. Met inachtneming van de 1,5m-maatregelen kunnen we hier maximaal 30 mensen per dienst ontvangen.
Vooraf aanmelden verplicht
Hiermee bereiken we dat je verzekerd bent van een plekje als je op een zondagochtend naar de kerk wilt. Op deze manier help je ook mee om de beschikbare plekken evenredig te gebuiken voor onze drie gemeenten en zo het samen kerk zijn, voort te zetten.

Hoe verloopt het aanmelden
 • Je meld je altijd aan voor de dienst van de eerstkomende zondag
 • Aanmelden kan tot woensdagavond
 • Aanmelden kan met het aanmeldformulier op deze website, per e-mail, WhatsApp of telefoon.
 • Vermeld bij je aanmelding: je naam, adres, de gemeente waar je lid van bent. Geef ook aan of je vervoer nodig hebt en of je kinderen meeneemt die naar de kindernevendienst gaan.
 • Als het maximale aantal van 30 personen is bereikt, verschuift je aanmelding door naar de volgende week. Je ontvangt daarover bericht via de e-mail of telefonisch. Als je niets hoort of leest, kun je ervan uitgaan dat er een plek voor je is. 
Bekijk de aanmeldmogelijkheden

Vervoer naar de kerk
Geef bij het aanmelden aan als je vervoer nodig hebt. We halen je dan op en brengen je weer thuis na afloop van de dienst. Uit voorzorg dragen de chauffeurs een mondkapje.

Volg altijd de aanwijzingen van de coördinatoren
Voor een ordelijk verloop voor, tijdens en na de dienst is er in elke dienst een aantal coördinatoren om de koster te ondersteunen.

De coördinatoren:
 • zijn herkenbaar aan een gekleurd hesje.
 • houden overzicht over de verdeling van de ruimte zodat we voldoen aan de 1,5 meter-maatregel.
 • laten de kerkgangers zoveel mogelijk van voor naar achter in de kerk plaatsnemen. (Kom vroeg als je graag een beetje vooraan wilt zitten).
Toegang kerk via de hoofdingang
 • Kom binnen via hoofdingang aan de Kerkstraat.
 • Ben je minder goed ter been? Maak dan gebruik van de zij-ingang bij Overweide. Je neemt vervolgens plaats in het linker schip van de kerk (gezien vanaf het liturgisch centrum).
 • Desinfecteer bij het binnenkomen je handen. Bij de ingangen staat desinfectiemiddel.
 • De garderobe is voor iedereen gesloten
 • Parkeer je auto uitsluitend op de openbare parkeerplaatsen rond de kerk. 
Beschikbare plekken in de kerk
We realiseren de minimale afstand tussen mensen door de helft van de banken te gebruiken en in de banken 1,5 meter tussenruimte aan te houden. Zo kunnen er 30 in de kerkzaal. Ook als er meer meerdere personen uit één huishouden komen is het maximale aantal kerkgangers 30. dat is naast de medewerkers in de dienst (predikant, koster, organist, ambtsdragers en coördinatoren) en de kinderen voor de nevendienst. 

Samenzang nog niet mogelijk
Er zal helaas geen samenzang zijn in de diensten. Wel zang door bijvoorbeeld een klein koor. Je mag wel meeneuriën met de melodie en uiteraard de woorden meezingen in je hart.

Kinderoppas
Voorafgaand aan de dienst kunnen ouders hun kind(eren) bij de oppas brengen via de ingang van het Spetterhoekje. Ga vervolgens via Overweide naar de kerk. Je krijgt dan een plaats vooraan in de kerk, in het linker schip. Voor de kinderen zijn er 2 oppassers, die onderling de 1,5 meter regel zullen respecteren, maar dat naar de kinderen niet hoeven te doen. Na afloop van de dienst (en dus voorlopig niet meer vlak voor het einde van de dienst) halen de ouders hun kind(eren) weer op door via Overweide de uitgang van het Spetterhoekje te nemen.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de kinderen in de basisschool-leeftijd. Zij kunnen dus gewoon samenkomen zoals ze dat ook op school doen. De leiding van de kindernevendienst zal de benodigde afstand houden. Kinderen die naar de kindernevendienst gaan kunnen vanaf het begin van de dienst al voorin zitten en gaan aan het begin van de dienst naar hun eigen ruimte.

Collecte
Je bijdrage voor de collecten kun je in de collecteschalen bij de uitgangen doen na afloop van de dienst.  Er staan bij elke uitgnag twee schalen: één voor een diaconaal doel en één voor kerk- en eredienst. Het doel van de collecten lees je bij de informatie over de kerkdienst en is volgens het collecterooster.

Het verlaten van de kerk
Na afloop van de dienst zijn er drie uitgangen open. Dit zijn, gezien vanuit het liturgisch centrum:
•   Uitgang naar Overweide: voor de kerkgangers in het linker schip 
•   Uitgang aan de Kerkstraat: voor de kerkgangers in het middenschip
•   Uitgang naar de Europalaan: voor de kerkgangers in het rechter schip

Volg de aanwijzingen van de coördinatoren. Zij geven aan welke rij de kerk kan verlaten.

Ontmoeting en koffiedrinken
Om de 1,5 m-maatregelen ook buiten het kerkgebouw te realiseren, vragen wij iedereen vriendelijk om na afloop meteen naar huis te gaan en niet samen te komen op het kerkplein of daarbuiten. Gedurende de coronacrisis is er na afloop van de diensten helaas geen gelegenheid voor ontmoeting en gezamenlijk koffiedrinken.

Verantwoording
Het beleid is gebaseerd op het ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’, dat is opgesteld door de PKN. Wij hebben dit de afgelopen maand omgewerkt tot een gebruiksplan voor de inrichting, organisatie en procedures bij gebruik van de kerk voor kerkdiensten.
terug