zo 26 nov 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Arrie van Veen
Eredienst in onze kerk: Troost
Tekst(en): Jesaja 65: 17-25 en 1 Thess. 5: 1-11.
Ouderling: Diny Kosters
Organist: Arjan Mulder (orgel & piano)

De laatste zondag van november is ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag waarop de namen worden genoemd van de nieuwgeborenen en  de overledenen. Verdriet en gemis… zij mogen er zijn. Maar ook de kracht die je kunt ervaren in het nieuwe leven en in de nabijheid van anderen. Het samen doen en het samen volhouden. Samen die nieuwe aarde en hemel blijven verwachten.

  • Kindernevendienst 
  • Lector: Willemijntje Klein
  • 1e collecte: Plaatselijke gemeente
  • 2e collecte: Diaconie
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje (fairtrade) koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug