Zondag 25 aug 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wolter Broekema uit Nijverdal
Gezamenlijke eredienst
Tekst(en): Lucas 15:1-7 (Kindernevendienst)
Ouderling: Feije de Zwart
Organist: Jan Broekhuis (orgel & piano)

Locatie: kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 in Renkum

Deze zondag is de derde van een blok met verhalen uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt, en hoe mensen daarop kunnen reageren. Op deze zondag staat het voorbeeld van het schaap dat zoek is centraal. Mogelijk kiest ds. Broekema een andere tekst voor de lezing in de kerk.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-8)
  • 1e collecte: plaatselijke diaconie
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’
 

terug