zo 19 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. C. Hendriks uit Ede
Gezamenlijke eredienst in Heelsum
Tekst(en): Exodus 25:10-22 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Koninginnnelaan 24 in Heelsum (Kerkje op de heuvel)

Op deze zondag horen we in de nevendienst dat Mozes regels van God krijgt voor de bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien belangrijke regels in bewaard worden. Mogelijk kiest ds. Hendriks een ander tekstgedeelte voor in de kerkdienst.

  • Kindernevendienst  (Groep 1-8)
  • 1e collecte: Diaconie
  • 2e collecte: eigen gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in Rehoboth om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug