zo 12 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Gezamenlijke eredienst in Renkum
Tekst(en): Psalm 19:8-15 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum

Vandaag staat een Psalm op het leesrooster. In deze psalm gaat het over Gods wetten. Gods woorden en wetten zijn goed. Mogelijk kiest ds. Koelewijn een ander tekstgedeelte voor in de kerkdienst.

  • Kindernevendienst: groep basisschool 1-8
  • 1e collecte: Jeugddorp de Glind
  • 2e collecte: eigen gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug