zo 28 apr 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Dhr. A. van Laar, Oosterbeek
Gezamenlijke eredienst in Renkum
Tekst(en): Exodus 16 (Kindernevendienst)

In de kindernevendienst gaat het de komende vier weken over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Op deze zondag staan delen uit Exodus 16 centraal: De Israëlieten reizen door de woestijn, en dan zorgt God voor brood en vlees. Mogelijk kiest onze voorganger een ander tekstgedeelte voor in de kerkdienst.

  • Kindernevendienst: groep basisschool 1-8
  • 1e collecte: Edukans
  • 2e collecte: eigen gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug