zo 14 apr 2019  om 18.30 uur (vanaf 18.20 uur samenzang)
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Zangdienst in Heelsum met koor 'Jedaja Girls' uit Ede
Organist: Harry de Vries (orgel)

Op Palmzondag is de laatste zangdienst van dit winterseizoen met het thema: Passie en Pasen. Ds. Wouter Koelewijn verzorgt met schriftlezingen en een kort meditatief moment de verbindende factor in gesproken woord tussen de samenzang en de koorliederen van het koor Jedaja GIRLS uit Ede o.l.v. Wilma Sierksma. Dit koor bestaat uit meiden in de leeftijdscategorie 13 t/m 21 jaar. Het orgel wordt bespeeld door Harry de Vries.

  • Collecte: Kerk en Eredienst/diaconie
  • Bij de uitgang: schaalcollecte zangdiensten
Ontmoeting na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in Rehoboth om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug