zo 14 apr 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Gezamenlijke eredienst in Renkum: Palmzondag
Tekst(en): Lucas 23:1-7 en 23:13-25 (Kindernevendienst)

Het is Palmzondag, de zesde zondag van de Veertigdagentijd. De kindernevendiensten vervolgen hun weg met Jezus in Jeruzalem: Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden. Mogelijk kiest ds. Wouter Koelewijn een ander bijbelgedeelte voor tijdens de kerkdienst.

  • Kindernevendienst: groep basisschool 1-8
  • 1e collecte: noodhulp Venezuela (Rode Kruis)
  • 2e collecte: eigen gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in Overweide om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug