zo 14 okt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. D.P.C. Looijen uit Amersfoort
Eredienst in onze kerk: waar leef je van?
Tekst(en): Deuteronomium 8:1-6 en Johannes 6:25-35, 48-51
Ouderling: Feije de Zwart
Organist: Rien Capelle (orgel & piano)

Het is vandaag zondag van het Werelddiaconaat. Op het leesrooster en in de kindernevendienst horen we het verhaal van een man die aan Jezus vraagt vraagt wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God. Mogelijk kiest onze gastpredikant een ander bijbelgedeelte voor tijdens de dienst.

  • Kindernevendienst
  • Lector: Willemijntje Klein
  • 1e collecte: Kerk in Actie/Wereldvoedseldag (Nepal)
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug